Skip links

bespaar water vandaag,
Red de wereld van morgen!

Bouwblauw is jouw bron van inspiratie voor watervriendelijke huizenbouw. Laten we samen bouwen aan een duurzame toekomst waarin elke druppel telt. Ben jij benieuwd wat je kan doen aan water besparing, Bouwblauw helpt je!

“We hebben geen gevoel van waarde voor iets dat eigenlijk onbetaalbaar is”

Huidige situatie

Waarom water besparen?

Water besparen is noodzakelijk! Droogte is een toenemend wereldwijd probleem dat wordt versterkt door klimaatverandering, ongelijke waterverdeling en stijgende vraag naar drinkwater. 

Experts verwachten dat er in 2030, in 7 jaar dus, een watertekort zal zijn om aan de wereldwijde vraag te voldoen. Zonder maatregelen zullen er ook in Nederland water tekorten ontstaan. We merken hier zelfs al verschillende symptomen van water tekort, zoals bosbranden, lager grondwaterpeil en verdorrende graslanden. 

Het is schokkend om te beseffen dat we dagelijks gemiddeld 129 liter drinkwater per persoon verbruiken, waarvan slechts 2% daadwerkelijk wordt gebruikt om te drinken. Absurd genoeg wordt 113 liter van dit waardevolle drinkwater wordt verspild voor doeleinden waarvoor we eigenlijk geen drinkwaterkwaliteit nodig hebben (bron).

Bouwblauw neemt deze urgente kwestie ter harte en streeft naar een oplossing. 

Water-gebruik-per-dag
Missie Bouwblauw

Missie Bouwblauw

Samenwerken aan een duurzame toekomst

De missie van Bouwblauw is om watervriendelijk bouwen van huizen aan te jagen door waterbesparing te bevorderen bij huishoudens. Ons doel is om samen te werken met stakeholders en zoveel mogelijk mensen te inspireren om bewuster om te gaan met water. 

Samen bouwen we aan een duurzame toekomst, waarin elke druppel telt.

Elke druppel telt

Water is de bron van (over)leven

Wanneer we vanuit de ruimte naar onze planeet kijken, zien we een blauwe wereld. De aarde is namelijk 70% bedekt met water. Van deze hoeveelheid water is 97% zout en is het grootste gedeelte van de overige 3% moeilijk bereikbaar. 

Slechts 0,014% van het totale water op aarde is vers en beschikbaar. Om te overleven zijn mens, dier en de natuur afhankelijk van dit verse water. 

De vernieuwing van zoetwater gebeurt door middel van regenval op land. Helaas is de hoeveelheid regenval minder dan de hoeveelheid water die we uit de aarde halen. Decennia lang hebben we in Nederland water als goedkope hulpbron beschouwd. We moeten voorkomen dat onze meest waardevolle hulpbron verloren gaat en vandaag nog beginnen met de implementatie van wateroplossingen.

Laten we daarom een visie creëren waarin elke druppel telt, waarin we ons bewust zijn van de kostbaarheid van water en waarin we samenwerken om droogte te bestrijden.

Wat als we niks doen?

Gevolgen van Waterbesparing

Watervriendelijk bouwen houdt in dat er wordt nagedacht over de opvang en hergebruik van water in en om huizen. Hierbij gaat het zowel om regenwater en afvalwater. Watervriendelijke bouw van huizen heeft verschillende voordelen (bron)

 “Als we zonder komen te zitten, ontdekken we de echte prijs van water”


Minder druk op watervoorziening

Gebruik van regenwater en afvalwater voor huishoudelijke toepassingen, vermindert de druk op drinkwater voorziening.


Minder impact droogte

Door regenwater op te vangen en te benutten in droge tijden heeft droogte minder impact op bloemen en planten.


Minder wateroverlast

Het tijdelijk vasthouden van regenwater voorkomt dat riolen vol lopen en verkleint daarmee de kans dat het riool bij extreme regenbuien overstroomt.

Start met verduurzamen
Wat doen wij?

Watervriendelijke bouw aanjagen

We streven naar een cultuur van waterbewustzijn, waarin elke Nederlander zich bewust is van de waarde van water. Daarvoor moedigen wij Nederlanders aan om zelf actie te ondernemen, van regenwateropvang in tuinen tot het verminderen van waterverbruik in huishoudens. Om hier te komen biedt Bouwblauw inzicht in allerlei technologieën en advies om waterverspilling tegen te gaan.

Wat biedt het jou?

De 4G voordelen van Bouwblauw

Bouwblauw is nog in volle ontwikkeling, maar hebben het doel om in de toekomst het alles-in-één platform te worden voor waterbesparing. De volgende voordelen gaat Bouwblauw jou bieden.

Geen verspilling

Stel je eens dat we allemaal bewust omgaan met water. Dan kunnen we aanzienlijk veel water besparen.

Geld besparen

Krijg inzicht in hoeveel geld je kan besparen, bijvoorbeeld op energiekosten per wateroplossing en vergelijk dit om de gewenste keuze te maken.

Gemakkelijk

Bouwblauw geeft een helder overzicht in waterbesparende oplossingen en biedt alle benodigde informatie op één plek. 

Gluren bij de buren

Krijg inzicht hoe mensen in jouw omgeving de waterbesparingsoplossingen hebben ervaren. Dit helpt jouw in je keuzeproces.

Doe jij mee?

Klaar voor een duurzame toekomst?

Wil jij samen met ons bouwen aan een duurzame toekomst, waar elke druppel telt?  Bekijk wat jij kan doen aan waterbesparing thuis. Maar houd Bouwblauw ook in de gaten, want wij gaan water besparende oplossingen op een rijtje zetten die waterbesparing nog meer mogelijk maken. 

Bespaar water vandaag, red de wereld van morgen!

This website uses cookies to improve your web experience.