Skip links

BOUW

BLAUW

Bij Bouw Blauw bouwen we aan een duurzame toekomst. We bieden praktische tips en innovatieve oplossingen voor waterbesparing in huis. Sluit je aan bij ons en maak elke druppel belangrijk.

WAAROM WATER

BESPAREN?

Water besparen is noodzakelijk! Droogte is een toenemend wereldwijd probleem dat wordt versterkt door klimaatverandering, ongelijke waterverdeling en stijgende vraag naar drinkwater.

Experts verwachten dat er in 2030, in 7 jaar dus, een watertekort zal zijn om aan de wereldwijde vraag te voldoen. Zonder maatregelen zullen er ook in Nederland water tekorten ontstaan. We merken hier zelfs al verschillende symptomen van water tekort, zoals bosbranden, lager grondwaterpeil en verdorrende graslanden.

Het is schokkend om te beseffen dat we dagelijks gemiddeld 129 liter drinkwater per persoon verbruiken, waarvan slechts 2% daadwerkelijk wordt gebruikt om te drinken. Absurd genoeg wordt 113 liter van dit waardevolle drinkwater wordt verspild voor doeleinden waarvoor we eigenlijk geen drinkwaterkwaliteit nodig hebben (bron).

WAT IS DE BRON VAN WATER

Wanneer we vanuit de ruimte naar onze planeet kijken, zien we een blauwe wereld. De aarde is namelijk 70% bedekt met water. Van deze hoeveelheid water is 97% zout en is het grootste gedeelte van de overige 3% moeilijk bereikbaar. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst, waarin elke druppel telt.

DE 4G VOORDELEN VAN

BOUW BLAUW

Bouwblauw is nog in volle ontwikkeling, maar hebben het doel om in de toekomst het alles-in-één platform te worden voor waterbesparing. De volgende voordelen gaat Bouwblauw jou bieden.

GEEN VERSPILLING

Stel je eens dat we allemaal bewust omgaan met water. Dan kunnen we aanzienlijk veel water besparen

GELD BESPAREN

Krijg inzicht in hoeveel geld je kan besparen, bijvoorbeeld op energiekosten per wateroplossing en vergelijk dit om de gewenste keuze te maken.

GEMAKKELIJK

Bouwblauw geeft een helder overzicht in waterbesparende oplossingen en biedt alle benodigde informatie op één plek.

Automated notifications

Krijg inzicht hoe mensen in jouw omgeving de waterbesparings oplossingen hebben ervaren. Dit helpt jouw in je keuzeproces.

MISSIE BOUW BLAUW

SAMEN WERKEN AAN EEN DUURZAME TOEKOMST

De missie van Bouwblauw is om watervriendelijk bouwen van huizen aan te jagen door waterbesparing te bevorderen bij huishoudens. Ons doel is om samen te werken met stakeholders en zoveel mogelijk mensen te inspireren om bewuster om te gaan met water. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst, waarin elke druppel telt.

GEVOLGEN VAN WATERBESPARING

MINDER DRUK OP WATER VOORZIENING

Gebruik van regenwater en afvalwater voor huishoudelijke toepassingen, vermindert de druk op drinkwater voorziening.

MINDER IMPACT DROOGTE

Door regenwater op te vangen en te benutten in droge tijden heeft droogte minder impact op bloemen en planten.

MINDER WATEROVERLAST

Het tijdelijk vasthouden van regenwater voorkomt dat riolen vol lopen en verkleint daarmee de kans dat het riool bij extreme regenbuien overstroomt.

WAT DOEN WE?

WATERVRIENDELIJKE BOUW AANJAGEN

We streven naar een cultuur van waterbewustzijn, waarin elke Nederlander zich bewust is van de waarde van water. Daarvoor moedigen wij Nederlanders aan om zelf actie te ondernemen, van regenwateropvang in tuinen tot het verminderen van waterverbruik in huishoudens. Om hier te komen biedt Bouwblauw inzicht in allerlei technologieën en advies om waterverspilling tegen te gaan.

KLAAR VOR EEN DUURZAME TOEKOMST?

Wil jij samen met ons bouwen aan een duurzame toekomst, waar elke druppel telt? Bekijk wat jij kan doen aan waterbesparing thuis. Maar houd Bouwblauw ook in de gaten, want wij gaan water besparende oplossingen op een rijtje zetten die waterbesparing nog meer mogelijk maken.

It encourages our students in this dynamic environment where you can find everything you’re looking for in higher education.

It encourages our students in this dynamic environment where you can find everything you’re looking for in higher education.

This website uses cookies to improve your web experience.